Poznaj projekt planu dla Żoliborza Południowego!

Do 12 kwietnia 2017 r. trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego.
Dostępna tu prezentacja online jest streszczeniem zapisów planu miejscowego.

Pełny tekst i rysunek planu dostępne są na www.architektura.um.warszawa.pl

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-93597739-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');